اخبار اطلاعیه ها بازتاب رسانه ها مناقصات و مزایدات
  تمدید مناقصه

  تمدید مناقصه

  فراخوان تمدید مناقصه کف پوش، قرنیز، دربهای پلی وود، دستگاه اکسیژن ساز

  بازدید استانی

  بازدید استانی

  گزارش پیگیری و بازدید از پروژه های نیمه تمام استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی

  تفاهم نامه

  تفاهم نامه

  انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اقتصادی، بازرگانی و خدماتی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

  تمدید آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ( ۹۹/۰۲ تجدید)

  تمدید آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ( ۹۹/۰۲ تجدید)

  پیرو اگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره “۰۲/۹۹ ” به اطلاع می رساند مهلت خرید اسناد مناقصه        تا پایان وقت اداری (۱۶-۸) روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ و تحویل پاکت ها از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۸ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۰۷  اصلاح می گردد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت […]

  تمدید مناقصه

  تمدید مناقصه

  فراخوان تمدید مناقصه کف پوش، قرنیز، دربهای پلی وود، دستگاه اکسیژن ساز

  بازدید استانی

  بازدید استانی

  گزارش پیگیری و بازدید از پروژه های نیمه تمام استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی

  تفاهم نامه

  تفاهم نامه

  انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اقتصادی، بازرگانی و خدماتی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

  تمدید آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ( ۹۹/۰۲ تجدید)

  تمدید آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ( ۹۹/۰۲ تجدید)

  پیرو اگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره “۰۲/۹۹ ” به اطلاع می رساند مهلت خرید اسناد مناقصه        تا پایان وقت اداری (۱۶-۸) روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ و تحویل پاکت ها از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۸ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۰۷  اصلاح می گردد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت […]

آخرین مطالب

تمدید مناقصه

تمدید مناقصه

فراخوان تمدید مناقصه کف پوش، قرنیز، دربهای پلی وود، دستگاه اکسیژن ساز

بازدید استانی

بازدید استانی

گزارش پیگیری و بازدید از پروژه های نیمه تمام استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی

تفاهم نامه

تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اقتصادی، بازرگانی و خدماتی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

تمدید آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ( ۹۹/۰۲ تجدید)

تمدید آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ( ۹۹/۰۲ تجدید)

پیرو اگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره “۰۲/۹۹ ” به اطلاع می رساند مهلت خرید اسناد مناقصه        تا پایان وقت اداری (۱۶-۸) روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ و تحویل پاکت ها از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۸ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۰۷  اصلاح می گردد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت […]