صفحه نخست » معرفی اعضای هیئت مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی 

 

آقای سید علی سیدزاده یزدی ، عضو موظف و رئیس هیات مدیره

آقای بهروز جمالی ، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

آقای مسعود قیصری ، عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل