صفحه نخست » معرفی اعضای هیئت مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی 

 

آقای جعفر پاک نژاد ، عضو موظف و رئیس هیات مدیره

آقای بهروز جمالی ، مدیرعامل شرکت

آقای مسعود قیصری ، عضو موظف هیات مدیره و معاون بازرگانی

آقای سيد علي سيدزاده يزدی ، عضو موظف هیات مدیره