hom

ترخیص کالاهای تخصصی بیمارستانی پس از پنج سال از گمرک تهران و بندرعباس

*اقدام مهم شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی در راستای بهبود خدمات درمانی و زیرساخت‌های بیمارستانی در کشور* روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

ادامه مطلب »