صفحه نخست » تماس با ما

تماس
نشانی:
ایران – تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از ظفر – کوچه شهید بهرامی – شماره ۳۶
کد پستی : ۱۹۶۸۶۴۴۸۷۱
تلفن:
مرکز تلفن : ۸۸۷۸۳۸۲۱ ، ۸۸۷۸۳۸۲۲ ، ۸۸۷۹۷۳۹۵ و ۸۸۷۹۷۸۴۱
دورنگار:
فکس : ۸۸۸۷۳۵۶۰
سایر اطلاعات
سایر اطلاعات:
  دفتر مدیرعامل                                     : ۸۸۸۷۳۵۶۱ و ۸۸۸۷۳۵۶۳

  روابط عمومی و امور بین الملل                 : داخلی ۲۰۷ و ۲۱۵

  دفتر بازرگانی                                       : داخلی ۱۲۰

  دفتر بازاریابی و فروش                           : داخلی ۱۸۱

   دفتر فنی و مهندسی                            :  داخلی ۱۷۹

  دفتر مالی                                           : داخلی ۲۰۵

  دبیرخانه                                            : داخلی ۱۴۱