صفحه نخست » تماس با ما

تماس
نشانی:
ایران – تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از ظفر – کوچه شهید بهرامی – شماره ۳۶
کد پستی : ۱۹۶۸۶۴۴۸۷۱
تلفن:
مرکز تلفن : ۸۸۷۸۳۸۲۱ ، ۸۸۷۸۳۸۲۲ ، ۸۸۷۹۷۳۹۵ و ۸۸۷۹۷۸۴۱
دورنگار:
فکس : ۸۸۸۷۳۵۶۰
سایر اطلاعات
سایر اطلاعات:
شماره تماس دفتر مدیرعامل             : ۸۸۸۷۳۵۶۱ و ۸۸۸۷۳۵۶۳

شماره تماس دفتر بازرگانی               : داخلی ۱۸۰

شماره تماس دفتر بازاریابی و فروش    : داخلی ۱۷۸

شماره تماس دفتر فنی و مهندسی    :  داخلی ۱۱۰

شماره تماس دفتر مالی                   : داخلی ۱۴۷

دبیرخانه                                        : داخلی ۱۴۱