اخبار اطلاعیه ها بازتاب رسانه ها مناقصات و مزایدات
  برگزاری مناقصه عمومی ۹۷/۱ با حضور واحدهای نظارتی
  مناقصه 97/1

  برگزاری مناقصه عمومی ۹۷/۱ با حضور واحدهای نظارتی

  برگزاری مناقصه عمومی ۹۷/۱ با حضور واحدهای نظارتی شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی در راستای استانداردسازی فرآیندهای خرید و فروش و شفافیت سازمانی، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نمود. این رویداد در جهت احقاق حقوق بخش خصوصی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای ایجاد فضای رقابت بدون تبعیض در زمینه تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و تجهیزات چهارگانه […]

  شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۹۴/۱
  مناقصه 94/1

  شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۹۴/۱

  “آگهي مناقصه عمومي شماره ۹۴/۱“ مناقصه گذار : شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی موضوع مناقصه : خرید تجهيزات پزشكي و غيرپزشكي موردنياز مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه شر ایط متقاضی : افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی تاریخ توزیع اسناد: اسناد از […]