بازدید استانی

گزارش پیگیری و بازدید از پروژه های نیمه تمام استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی

به گزارش واحد روابط عمومی در مورخه ۹۹/۰۸/۲۸ بنا به تشخیص و دستور مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جناب آقای دکتر جمالی، نمایندگان ایشان جناب آقای دکتر قیصری قائم مقام محترم مدیر عامل و آقای مهندس پاشائی مدیر روابط عمومی ضمن بازدید از پروژه های نیمه تمام و رایزنی و مذاکره با مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان اردبیل طی جلسه ای با حضور مدیران ،کارشناسان و مسئولین خرید تجهیزات پزشکی استان اردبیل و همچنین بازدید از بیمارستان سبلان ودرمانگاههای شهرهای عجب شیر، ملکان و هشترود به بررسی پروژه های نیمه تمام پرداخته و در خصوص تجهیز درمانگاه ها به نحو مطلوب، با کارشناسان و مدیران گفتگو کردند.

تاکید بر تجهیز و تکمیل به موقع پروژه ها و استفاده بهینه از پتانسیل ها و توانمندی های این شرکت از توافقات بعمل آمده حاکی است