سازمان تامین اجتماعی

گزارش نخستین نمایشگاه تخصصی سازمان تأمین اجتماعی

نخستین نمایشگاه تخصصی سازمان تأمین اجتماعی که به مدت سه روز از ۱۲ مرداد با هدف هم افزایی بیشتر زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه این سازمان آغاز بکار نموده بود با حضور نزدیک به ۵۰ شرکت تابعه در ۱۴ مرداد و با اجرای مراسم اختتامیه در سالن اجلاس سران به کار خود پایان داد . […]

نخستین نمایشگاه تخصصی سازمان تأمین اجتماعی که به مدت سه روز از ۱۲ مرداد با هدف هم افزایی بیشتر زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه این سازمان آغاز بکار نموده بود با حضور نزدیک به ۵۰ شرکت تابعه در ۱۴ مرداد و با اجرای مراسم اختتامیه در سالن اجلاس سران به کار خود پایان داد . در بین مشارکت کنندگان در این رویداد شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی نیز سهمی در معرفی خود به سایر همکاران در خانواده بزرگ همکاران تأمین اجتماعی داشت و همانگونه که پیش بینی می شد فرصت مناسبی یافت تا در ایجاد ارتباط بیشتربا مدیران سایر مجموعه ها تلاش نماید . گزارش تصویری پیوست بیانگر لحظاتی از این نمایشگاه پربار بود.