میلاد

میلاد مسعود حضرت امام محمد باقر (ع) و حلول ماه مبارک رجب بر تمامی شیعیان مبارک باد

امام محمد باقر (ع) :

سخن نیک را از هر کسی، هر چند به آن عمل نکند، فرا گیرید.