میلاد

میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

*** میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به حضرت مهدی عج و تمامی شیعیان تبریک و تهنیت می گوییم ***

روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی