مزایده فروش تجهیزات پزشکی مازاد (دسته اول و بدون گارانتی)

مزایده فروش تجهیزات پزشکی مازاد (دسته اول و بدون گارانتی)

مزایده فروش تجهیزات پزشکی مازاد (دسته اول و بدون گارانتی)

لطفا جهت مشاهده شرایط مزایده بر روی لینک ذیل کلیک کنید