مناقصه

جلسه دوم بازگشایی پاکات مناقصه های (99/03) و (99/02)

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه دوم باقیمانده بازگشایی پاکات مناقصه های ۹۹/۰۳ و ۹۹/۰۲ در سالن جلسات شرکت برگزار گردید .

در این جلسه با حضور جناب آقای دکتر جمالی مدیرعامل محترم شرکت و دیگر اعضای محترم کمیسیون معاملات در صحت و سلامت کامل پاکات بازگشایی و پرونده ها جهت بررسی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع گردید.