مناقصه اقلام و تجهیزات آشپزخانه

مناقصه جدید

                                                                     بسمه تعالي

 

موضوع : آگهی مناقصه عمومی  بابت خرید  ۷۳ ردیف اقلام و تجهیزات آشپزخانه

 

فراخوان عمومی شرکت در مناقصه عمومی

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در نظر دارد ۷۳ ردیف اقلام و تجهیزات مربوط به آشپزخانه یکی از مراکز درمانی تحت پوشش خود را خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های تولید کننده واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت ۵ روز تقویمی از تاریخ درج آگهی (۹۹/۰۸/۱۷) جهت دریافت اسناد  و پاکت ها به آدرس تهران، خیابان ولی عصر عج، نرسیده به تقاطع نیایش، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۳۶ در ساعت اداری ( ۱۴-۸) مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : صرفا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه معادل ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  می باشد.

مهلت ارسال و تحویل پاکت ها حداکثر ۱۰روز تقویمی از آخرین زمان دریافت اسناد می باشد.

هزینه خرید اسناد: مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰  ريال واریزی به حساب شماره ۵۵۱۸۶۹۵۶ بانک رفاه شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی (همراه داشتن اصل و کپی فیش الزامی است). مبلغ یاد شده قابل برگشت نخواهد بود.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ داخلی ۱۲۸ و  ۱۲۹ تماس حاصل فرمایید.