فراخوان عمومی شرکت در مناقصه عمومی ۹۹/۱۰۸۳

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

فراخوان عمومی شرکت در مناقصه عمومی ۹۹/۱۰۸۳

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در نظر دارد دو دستگاه کمپرسور هواساز و ۴ دستگاه هوارسان جهت مراکز درمانی تحت پوشش خود خریداری نماید . لذا از کلیه شرکت های تولید کننده واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت ۳ روز تقویمی از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس تهران ، خیابان ولی عصر عج ، نرسیده به تقاطع نیایش ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پلاک ۳۶ در ساعت اداری ( ۱۴-۸) مراجعه نمایند .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : صرفا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه معادل ۵ درصد مبلغ پیشنهادی

مهلت ارسال و تحویل پاکات حداکثر ۷ روزتقویمی از تاریخ دریافت اسناد می باشد .

هزینه خرید اسناد : مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ريال واریزی به حساب شماره ۵۵۱۸۶۹۵۶ بانک رفاه شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ( همراه داشتن اصل و کپی فیش الزامی است ) . مبلغ یاد شده قابل برگشت نخواهد بود .

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ داخلی های ۱۹۰ و ۱۷۸ تماس حاصل فرمایید .