عید غدیر خم بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد

عید غدیر مبارک

غافل مشو از عید غدیر و برکات
امروز خدا گشوده است باب نجات

جبریل و ملائک همه با امر خدا
سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات

عید سعید غدیر خم مبارک باد

روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی