مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی:

تامین تجهیزات کیفی با هدف تامین منافع بیمه‌شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اولین اولویت شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی است

تامین تجهیزات کیفی با هدف تامین منافع بیمه‌شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اولین اولویت شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی است

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی، مهدی معصومیان مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی با اظهار این مطلب در جلسه شورای مدیران شرکت افزود: سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور، خدمات درمانی و بیمه‌ای وسیعی را ارائه می‌دهد و این شرکت به عنوان یکی از بازوان توانمند سازمان در موضوع تامین و واگذاری تجهیزات پزشکی و سایر نیازمندی‌های آن، باید سه اصل کیفیت، صرفه و صلاح سازمان و رضایت بیمه‌شدگان و مستمری بگیران مدنظر قرار دهد و زیرساخت‌های خود را بر اساس این اصول تنظیم کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی با تاکید بر این که سرعت تهیه و خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان بسیار حائز اهمیت است، گفت: شفافیت، ایجاد رقابت سالم در میان تامین‌کنندگان تجهیزات و منافع سازمان از مهم‌ترین مواردی است که باید در عقد قرارداد با طرف‌های تجاری منظور شده است.
وی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای رسیدن این شرکت به جایگاه واقعی خود تشکر و افزود: مجموعه مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی از هیچ تلاشی برای اصلاح ساختارها و استقرار نظام اداری و سازمانی مبتنی بر تامین اصول و اهداف سازمان تامین اجتماعی دریغ نخواهد کرد.