هتلینگ

سیری بر مفاهیم هتلینگ

در راستاي ارتقاء سطح كيفي درمان و گسترش طرح سلامت عمومي با افزايش رضايتمندي بيماران در كشور عزيزمان ، شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي بر اساس سال ها تلاش و تجربه در خصوص تجهیز بیش از یکصد بیمارستان و چهارصد مرکز درمانی در سراسر کشور و درك ضرورت نياز جامعه درماني به لحاظ شناسايي […]

در راستاي ارتقاء سطح كيفي درمان و گسترش طرح سلامت عمومي با افزايش رضايتمندي بيماران در كشور عزيزمان ، شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي بر اساس سال ها تلاش و تجربه در خصوص تجهیز بیش از یکصد بیمارستان و چهارصد مرکز درمانی در سراسر کشور و درك ضرورت نياز جامعه درماني به لحاظ شناسايي منابع مطابق با استانداردهاي تدوين شده بر آن شد جهت تکمیل و جمع آوری اطلاعات عمومی و تخصصی در زمینه تجهیزات هتلینگ برای استفاده ی دست اندرکاران بخش بهداشت و درمان کشور كتابي جامع به عنوان سيري بر مفاهيم هتلينگ بيمارستاني تهیه و عرضه به اهالي فن کند .

تلاش گردیده کتاب مذکور دایره المعارف جامعی در مورد تجهیزات هتلینگ بیمارستانی باشد.