سازمان تأمین اجتماعی با صعود ۸۵ رتبه‌ای به رتبه ۸ کشور رسید

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه اول خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرائی کشور

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، رتبه اول کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور را کسب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی  به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارش نتایج ارزیابی دستگاه های اجرائی در دوره هفتم، که تیرماه سال جاری از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور انجام شد، ‌ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست در میان ۱۶۶ دستگاه، رتبه اول توسعه دولت الکترونیک را در سال ۱۴۰۰ به دست آورد.

همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با احتساب سازمان های تابعه شامل سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی کشور، آموزش فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی کشوری در بین ٢١ دستگاه اصلی و با اختلاف جزئی با وزارت ارتباطات رتبه دوم را کسب نمود.

 گزارش مقایسهای سال‌های گذشته ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که به دنبال تاکیدات ویژه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تسهیل خدمات به جامعه هدف، گسترش سطح کمی و کیفی خدمات و توسعه زیرساخت‌های لازم،ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درسال ۹۷با یک رشد قابل توجه از رتبه ۷۳با صعود۶۸ پله ای به رتبه پنجم در سال ۹۹ و رتبه اول در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.

در حالی که رتبه وزارتخانه در سال ۹۷ با سازمان های تابعه در بین دستگاه های اصلی ( هر وزارتخانه با زیرمجموعه) ١٢ ( دوازدهم ) بوده، در ارزیابی تیرماه ١٤٠٠ در بین همه دستگاه ها به رتبه دوم می رسد.

این رشد تغییرات در زیرمجموعه های وزارتخانه نیز محسوس و صعودی بوده به طوری که سازمان تامین اجتماعی از رتبه ٩٣ در سال ۹۷ به رتبه ٨، سازمان بهزیستی از رتبه ٩٦ به رتبه ٢٦، سازمان آموزش فنی و حرفه ای از رتبه ٤٠ به رتبه ٣١ و صندوق بازنشستگی کشوری از رتبه ٥٢ به رتبه ٤٥ در سال ١٤٠٠ رسیده است.

اقدامات انجام شده در حوزه خدمات الکترونیک در دو سال و نیم گذشته با تاکیدات و هدایت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رشد چشمگیری داشته، به طوری که از بین بیش از ١٨٠ خدمت شناسنامه دار وزارتخانه و سازمان های تابعه بیش از ٨٨ درصد آن تاکنون الکترونیکی شده است