تبریک!

روز روابط عمومی گرامی باد

***بیست هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی بر فعالان و تلاشگران این عرصه گرامی باد***

نامگذاری بیست و هفتم اردیبهشت ماه به نام روز ارتباطات و روابط عمومی بیانگر اهمیت و جایگاه روابط عمومی و مقوله مهم اطلاع رسانی در مناسبات انسانی و اجتماعی در دنیای ارتباطات امروز است.

بی شک، در جهان گسترده ارتباطی امروز، تولید محتوای غنی، صداقت در اطلاع رسانی ، تلاش برای ایجاد رضایت دوسویه کارکنان و مخاطبین و ارتباط بین سازمانی بر مبنای احساس تعهد ، ازوظایف مهم روابط عمومی حرفه ای در سازمان است .