جلسه کمیسیون معاملات شرکت

کمیسیون معاملات

در تاریخ ۹۹/۰۸/۰۵ جلسه کمیسیون معاملات با محوریت مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جمالی در سالن جلسات شرکت آغاز گردید و در طی جلسه مدیران شرکت نسبت به انجام امور محوله و تصمیمات اخذ شده به بررسی و راهکارهای مختلف در خصوص خرید تجهیزات مورد سفارش و انجام مناقصه مطالبی را بیان نمودند.

در ادامه جلسه مقرر گردید:

۱-خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام علی چهارمحال و بختیاری به صورت مناقصه محدود انجام گردد.

۲-مناقصه عمومی جهت خرید ملزومات هتلینگ بیمارستان ختم الانبیا گنبد کاووس انجام گردد.

۳-خرید دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان عالی نسب تبریز به صورت مناقصه عمومی صورت پذیرد.

۴-خرید دستگاه ماشین بیهوشی بیمارستان امام حسین (ع) زنجان به صورت مناقصه محدود انجام گردد.