جلسه هماهنگی پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه هماهنگی پروژه های تکلیفی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۳۰ با حضور آقایان دکتر بهروز جمالی، دکتر مسعود قیصری، مهندس علیرضا ریاحی پور، مهندس محسن سمیعی، مهندس عادل زرین کیا و خانم مهندس حسینی در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در ابتدا هر یک از واحد ها گزارش عملکرد خود در ارتباط با موارد مقرر شده در جلسه قبل را تشریح نمودند و سپس نحوه مدیریت و اسناد پروژه های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هماهنگی برای اقدام هر چه سریعتر جهت برگزاری مناقصه و اخذ استعلام بها به منظور تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز در پروژه های تکلیفی صورت پذیرفت، در پایان جلسه جناب آقای دکتر جمالی مدیرعامل محترم شرکت ضمن تشکر از اعضای جلسه  بر دقت و برنامه ریزی دقیق تر در جهت رسیدن به اهداف شرکت تاکید نمودند.