جلسه هماهنگی پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، در ادامه سلسله جلسات پروژه های تکلیفی سازمان، جلسه ای در مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ با حضور رئیس محترم هیات مدیره جناب آقای دکتر سید زاده، مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر جمالی، معاون محترم بازرگانی جناب آقای دکتر قیصری، معاون محترم فنی جناب آقای مهندس ریاحی پور، سرپرست محترم مالی جناب آقای زرین کیا و کارشناس محترم بازرگانی سرکار خانم ابن علی در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر سید زاده در خصوص تسریع در تجهیز، تکمیل و افتتاح به موقع پروژه های دیر و آزادشهر از تلاش ها و زحمات مدیر عامل محترم و معاونین و زیرمجموعه ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

در ادامه جلسه موارد ذیل بررسی و تصمیم گیری گردید:

-بررسی ضمانتنامه های مربوط به سنوات قبل شرکت ها جهت تعیین و تکلیف

-پیگیری گارانتی و ضمانتنامه دستگاه های نصب شده در پروژه های آزادشهر و دیر

-تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص ضایعات انبار

-اطلاع رسانی در سطح وسیع و اعلام آمادگی جهت خرید های بخش خصوصی مراکز درمانی و بیمارستان ها