جلسه معارفه قائم مقام محترم مدیرعامل و همچنین معاون بازرگانی، مدیر حراست، مدیر پشتیبانی و تدارکات و مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

معارفه

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در مورخ ۹۹/۰۷/۱۴جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر جمالی مدیرعامل محترم، جناب آقای دکتر سیدزاده رئیس محترم هیات مدیره و جمعی از معاونین و مدیران شرکت در سالن جلسات برگزار گردید .

در ابتدا جناب آقای دکتر سید زاده از تلاش های ارزشمند و کارآمدی که مدیرعامل محترم در راستای پیشبرد اهداف شرکت بعمل آوردند تقدیر و تشکر نمودند و در ادامه ایشان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های ارزشمند جناب آقای دکتر قیصری، سمت جدید ایشان را که از طرف مدیرعامل محترم شرکت طی حکم شماره ۹۹/۳۱۰/۳۰۳۰ به عنوان قائم مقام شرکت منصوب گردیده را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند سپس با معرفی سرکار خانم باقری به عنوان معاونت جدید بازرگانی این سمت جدید را به ایشان نیز تبریک گفتند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر جمالی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر قیصری با توجه به توانایی ها و عملکرد مطلوب ایشان در مدت زمان تصدی نامبرده در واحد بازرگانی، طی احکام جداگانه ای آقای دکتر قیصری را به عنوان قائم مقام شرکت و سرکار خانم باقری را که از نخبگان کشور می باشند را به عنوان معاون جدید بازرگانی منصوب نمودند. در پایان مدیرعامل محترم آقایان فرشید فر را به عنوان مدیر حراست، جان بزرگی را به عنوان سرپرست پشتیبانی و تدارکات و پاشائی را به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت معرفی نمودند و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.