جلسه مدیر عامل محترم با همکاران واحد بازرگانی شرکت

جلسه واحد بازرگانی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه ای در مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ به منظور بررسی پیشنهادات و نکته نظرهای واحد بازرگانی با محوریت مدیر عامل محترم شرکت در سالن جلسات تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر جمالی سخنان خود را با کلام الله مجید آغاز نموده و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران و عملکرد مطلوب واحد بازرگانی از آنان درخواست نمودند در خصوص نکته نظرات و پیشنهادات و مشکلات احتمالی اداری و شخصی خود توضیحاتی را بیان نمایند

در پایان جلسه آقای دکتر راهکارهایی برای مشکلات مطرح شده پرسنل در پروژه های تکلیفی، خصوصی و مصرفی  ارائه نمودند.