جلسه مدیر عامل محترم با مدیران وکارکنان واحد های حراست، روابط عمومی ، امور اداری ورفاه، آی تی و دبیرخانه شرکت

جلسه مدیران شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در مورخ ۹۹/۰۷/۲۱ جلسه ای به منظور تعامل و هم افزایی با محوریت مدیر عامل محترم شرکت در سالن جلسات تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر جمالی سخنان خود را با کلام نورانی قرآن مجید آغاز نموده و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران در پیشبرد اهداف شرکت از آنان درخواست نمودند در خصوص نکته نظرات و پیشنهادات و مشکلات احتمالی اداری و شخصی خود توضیحاتی را بیان نمایند

تمامی همکاران ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای دلسوزانه و مدبرانه مدیر عامل محترم و توجه ویژه ایشان به وضعیت رفاهی و تلاش در رفع مشکلات احتمالی پرسنل، درخواستهای خود را بیان نموده و مدیرعامل محترم ضمن استماع صحبت ها و پیشنهادات همکاران در خصوص این پیشنهادات ارائه طریق نمودند.