جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت

شورای مدیران

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جلسه ای با محوریت مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جمالی و معاونین و مدیران محترم  در سالن جلسات شرکت برگزار گردید

دکتر جمالی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت و تلاش های همه واحد ها در یک سال گذشته و عبور از چالش ها نسبت به موارد ذیل و پیشرفت چشم گیر در سال جاری مطالبی را بیان نمودند.

مدیرعامل محترم با تاکید بر اقدام خرید کسری های پروژه ها، دستور آمادگی همه واحد ها جهت تجهیز پروژه ها و بیمارستان های جدید و فرآیند ارزیابی آنان را به مدیران ابلاغ نمودند، همچنین درخواست ارزیابی دقیق از هزینه ها و صرفه جویی های لازم را به معاونت محترم مالی متذکر شدند و از معاونت های محترم بازرگانی و فنی درخواست پیشنهاد طرح های موثر و کارآمد برای پیشبرد اهداف شرکت را نمودند، ایشان در پایان در خصوص پیشرفت و عملکرد مطلوب شرکت از اعضای حاضر در جلسه ارائه برنامه زمانبدی شش ماه را خواستار شدند.