تعیین رئیس و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

معرفی رئیس و نائب رئیس هیات مدیره شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی نوزدهمین جلسه هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ در سالن جلسات شرکت برگزار گردید و طی آن ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای جعفر پاک نژاد در زمان تصدی ریاست هیات مدیره، جناب آقای دکتر سید علی سیدزاده به عنوان رئیس جدید هیات مدیره و جناب آقای دکتر بهروز جمالی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی انتخاب گردیدند همچنین جناب آقای دکتر مسعود قیصری هم به عنوان دیگر عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت در حال ادامه همکاری در شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی می باشند.