تشکیل کمیته بررسی پروژه های مربوط به مناقصه ۱/۹۷ به منظور تعیین و تکلیف مطالبات شرکت ها

مناقصه 1/97

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به منظور بررسی  و تعیین تکلیف پروژه های مربوط به مناقصه ۹۷/۱ و حل و فصل مسائل مربوط به پرداخت مطالبات شرکت ها … کمیته ای متشکل از آقایان :

دکتر بهروز جمالی، مرتضی صلحی، دکتر مسعود قیصری ،عباسعلی کلانتری ،مصطفی رشیدیان و محمد هاشمی در محل شرکت تشکیل و مقرر گردید هر یک از پروژه ها به تفکیک از جنبه های مختلف حقوقی، مالی، بازرگانی بررسی و نتایج آن طی گزارشی مبسوط به مدیر عامل و اعضاء محترم هیات مدیره شرکت ارائه گردد .

بدیهی است برآیند موضوع طی روز های آتی اطلاع رسانی  و تکمیل خواهد شد.