بازدید قائم مقام شرکت جناب آقای دکتر قیصری و هیات همراه از بیمارستان دزفول

بازدید از روند تجهیز و تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی دزفول

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ و به دستور مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر جمالی بازدیدی توسط  قائم مقام محترم شرکت جناب آقای دکتر قیصری و معاون محترم فنی شرکت جناب آقای مهندس ریاحی پور و مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی آقای مهندس احسان پاشائی از بیمارستان ۹۶ تخت خوابی تامین اجتماعی دزفول که در شرف افتتاح می باشد صورت پذیرفت، در این بازدید روند تکمیل و تجهیز بخش های مختلف بیمارستان از جمله تمامی بخش های بستری، اورژانس، آزمایشگاه، زایشگاه، آی سی یو، اتاق های عمل و … از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از عملکرد مطلوب کارشناسان شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی بوده است.

لازم به یادآوری است بیمارستان فوق توسط شرکت بازرگانی مطابق با ورژن روز تجهیز و تکمیل گردیده و آماده جهت بیمار گیری و خدمات دهی به مردم شهید پرور شهرستان دزفول می باشد که در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ توسط ریاست محترم جمهور افتتاح می گردد.