نمایشگاه تجهیزات پزشکی

بازدید مدیرعامل محترم و کارشناسان همراه از ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

نمایشگاه هاسپیتکس

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و همچنین رسالت شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در راستای تهیه، تجهیز و تکمیل بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور مدیر عامل و کارشناسان این شرکت از ششمین نمایشگاه بین المللی هاسپیتکس بازدید و با تولید کنندگان تجهیزات مختلف پزشکی دیدار و گفتگو نمودند.

دکتر جمالی در این بازدید بیان نمودند :  ضمن تحقق یافتن اهداف شرکت متبوع در راستای راه اندازی پویشی با عنوان حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی، ایشان را دعوت به تعامل و همکاری نموده و پیشنهاد شرکت در مناقصات و استفاده از خدمات این شرکت ها در پروژه های آتی را خواستار شدند.

در پایان مدیرعامل محترم ابراز امیدواری نمودند با تکیه و اعتماد بر توانمندی متخصصین داخلی و شرکت های دانش بنیان می توان ضمن تایید فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، نیاز های بیمارستانی کشور را بدون حضور بیگانگان تامین نماییم.