بازدید از شرکت مهرپویان بهداشت

بازدید مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی بین‌المللی از شرکت مهرپویان بهداشت

بازدید مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی بین‌المللی از شرکت مهرپویان بهداشت شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی در سالی که با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری گردیده است و در راستای عمل به سیاست‌های ارزشمند دولت محترم یازدهم در زمینه بهبود فضای کسب […]

بازدید مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی بین‌المللی از شرکت مهرپویان بهداشت

شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی در سالی که با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری گردیده است و در راستای عمل به سیاست‌های ارزشمند دولت محترم یازدهم در زمینه بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری و همچنین دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران با حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری کشور اقدام نموده است.

در این راستا مدیران و کارشناسان این شرکت اقدام به بازدید از کارخانه‌های تولیدکنندگان داخلی نمودند، تا با توانمندی‌های این شرکت‌ها آشنا گردیده و صحه گذاری عملکرد آنها را در دستور کار خود قرار دهند و با این عمل برگ زرین دیگری در مسیر خودکفایی این مرز و بوم مقدس در کارنامه درخشان خود ثبت خواهد نمود.

بازدید از کارخانه و خط تولید شرکت مهرپویان بهداشت که در زمینه تولید و عرضه تجهیزات هتلینگ پزشکی فعالیت می‌کند از اولین اقدامات شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعیاا در این مسیر بود.  کارخانه فوق در شهرک صنعتی عباس‌آباد و با مدیریت آقای مهدی بیگدلی، به تولید تخت‌های بستری، برانکاردها، ترالی‌ها و … میپردازد. این برنامه شامل بازدید از امکانات، تجهیزات، انبار قطعات، واحد تحقیق و توسعه، واحد کنترل کیفی، خدمات پس از فروش و جلسه با مدیران این شرکت در راستای بررسی توسعه همکاری‌ها و تبیین نقشه راه همکاری فیمابین بود.