بازدید قائم مقام مدیرعامل

بازدید قائم مقام مدیرعامل و معاونین محترم شرکت از درمانگاه آزاد شهر در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی و بین المللی تامین اجتماعی و در ادامه بازدیدهای دوره ای شرکت، آقایان دکتر قیصری قائم مقام محترم مدیرعامل و مهندس ریاحی پور معاون محترم فنی به همراه سرکار خانم باقری معاون محترم بازرگانی از درمانگاه آزاد شهر که در سال گذشته توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، تجهیز، تکمیل و راه اندازی گردید بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی و بین المللی تامین اجتماعی و در ادامه بازدیدهای دوره ای شرکت، آقایان دکتر قیصری قائم مقام محترم مدیرعامل و مهندس ریاحی پور معاون محترم فنی به همراه سرکار خانم باقری معاون محترم بازرگانی از درمانگاه آزاد شهر که در سال گذشته توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، تجهیز، تکمیل و راه اندازی گردید بازدید نمودند.

در ادامه این بازدید،جلسه ای با مدیر محترم درمانگاه آزاد شهر برگزار گردید که ایشان ضمن رضایت کامل از نحوه تجهیز درمانگاه از مدیران شرکت بازرگانی نیز به لحاظ احساس مسئولیت و همچنین خدمات مطلوب تقدیر و تشکر نمودند.

*شایان ذکر است پروژه های انجام شده توسط این شرکت در سال جاری بر اساس زمانبندی مشخص توسط مدیران و کارشناسان شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی جهت بررسی و رفع مشکلات احتمالی مورد بازدید قرار خواهد گرفت*