تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اقتصادی، بازرگانی و خدماتی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی طی جلسه ای که با حضور مدیران محترم عامل شرکت بازرگانی و شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند برگزار گردید، تفاهم نامه همکاری فی مابین منعقد گردید.

این تفاهم نامه پس از تبادل نظر و هم اندیشی به امضا جناب آقای دکتر جمالی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره  و جناب آقای سید علی سیدزاده یزدی رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و جناب آقای مهندس کمال رضایی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و جناب آقای محمود عیدان ترک زاده عضو هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند رسید.

این توافق نامه بر مبنای همکاری متقابل و فعالیت های موثر در خصوص بازرگانی، تجاری، صادرات و واردات و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، امکانات و بندرگاه ها و همچنین توسعه همکاری های اقصادی، فنی و خدماتی با ایجاد بستری مناسب منعقد گردید.