انتصابات جدید در شرکت

جلسه معارفه سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی و همچنین سرپرست امور اداری شرکت

طی احکام جدا گانه ای ازسوی مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر بهروز جمالی ، سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی وهمچنین سرپرست امور اداری شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی منصوب گردیدند.

طی احکام جدا گانه ای ازسوی مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر بهروز جمالی ، سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی وهمچنین سرپرست امور اداری شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی منصوب گردیدند.

در این احکام آمده است نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی ( جناب آقای رامین رستمی بعنوان سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی و جناب آقای عباس رضا زاده کار سالاری بعنوان سرپرست امور اداری ) منصوب می گردید.

جلسه معارفه با حضور ریاست و اعضای محترم هیات مدیره و سایر معاونین و مدیران در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در پایان جلسه معارفه مدیرعامل محترم شرکت، برای ایشان ازدرگاه خداومند متعال آرزوی توفیق روز افزون نمودند .