افزایش حقوق ها با اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق ناشی از همسان سازی گفت: برای حداقل بگیر‌ها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و برای غیر حداقل بگیرها بعضا تا ۸۰۰ هزار تومان هم افزایش خواهیم داشت که به تناسب سنوات خدمت و وصولی فعلی شان تعیین می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، جناب آقای دکتر مصطفی سالاری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان و مصوبه دولت در این باره توضیح داد: با تصمیم رئیس جمهور و پیگیری‌های وزیر رفاه ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تامین اجتماعی داده شد که بتوانیم از این محل متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم.

وی افزود: در هرسال هزینه متناسب سازی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و انشاءالله ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده محاسبات و صدور احکام را انجام خواهیم داد و نهایتا اول شهریور مبلغ همسان سازی را اعمال و پرداخت خواهیم کرد.