اطلاعیه شماره ۲ مناقصه ۹۹/۰۲

اطلاعیه مناقصه

با سلام و احترام به اطلاع کلیه مناقصه گران محترم می رساند با توجه به تغییر تعدادی از ردیف های مناقصه شماره ۰۲/ ۹۹ فایل اصلاحیه مناقصه مذکور جهت بهره برداری در قسمت مناقصات سایت شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی قرار داده شده است لذا مناقصه‌گران می‌بایست نسبت به جایگزینی اسناد اصلاحی با اسناد قبلی اقدام نمایند. بدیهی است پیشنهادات حاوی اسناد قبلی از فرآیند مناقصه حذف خواهند شد.

تاریخ تحویل اسناد اصلاح شده حداکثر  تا مورخ ۹۹/۰۸/۱۷  می باشد.

ضمناً آن دسته از مناقصه‌گران که نسبت به ارائه فیش واریزی دریافت پاکتها اقدام نموده اند و ردیف پیشنهادی آنها در اصلاحیه حذف گردیده با ارائه نامه درخواست عودت مبلغ واریزی ضمن بازگرداندن وجه مذکور به حساب آن شرکت نسبت به اخذ استعلام قیمت از طریق فرم استعلام بها از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

جهت دریافت اسناد مناقصه به شرایط عمومی در ذیل این اطلاعیه مراجعه نمایید.

با تشکر روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی