ادامه سلسله جلسات پروژه های تکلیفی

پروژه های تکلیفی

در جلسه ای که در مورخ ۹۹/۰۶/۱۱ در سالن جلسات شرکت با حضور جناب اقای دکتر جمالی مدیر عامل محترم  و معاونت محترم فنی و مهندسی  ایشان جناب آقای مهندس ریاحی پور و کارشناسان  وی تشکیل گردید مدیر عامل محترم ضمن قدردانی از زحمات همکاران نسبت به اهمیت و تاکید در انجام موارد ذیل در حداقل زمان ممکن مواردی را بیان نمودند :

۱-هماهنگی معاونت فنی و مهندسی با کارشناس فنی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران جهت زمان تحویل موقت پروژه های باقی مانده.

۲- تسویه حساب مالی با شرکتهای طرف قرارداد.

۳- پیگیری قراردادها و صدور ضمانت نامه ها.

۴-اخذ تاییدیه از مراکز بابت گارانتی دستگاههای تحویلی و اخذ ضمانتنامه رسمی.

۵- بررسی فرآیند آزاد سازی و تمدید ضمانتنامه ها.

در پایان جلسه مدیر عامل محترم نسبت به پیگیری امور محوله و مطرح شده در جلسه و مدیریت زمان و تسریع در انجام امور تاکید وبرای همکاران آرزوی موفقیت و پیشرفت نمودند.