آگهی مناقصه عمومی ۰۱/۰۱

مناقصه

شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی در راستای تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره ۰۱/۰۱ دعوت به عمل می‌آورد.

شرایط متقاضی: افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی

تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه عمومی شماره ۰۱/۰۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در ساعات اداری ۱۴-۸ با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی، قابل توزیع می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد مناقصه، چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده.

هزینه خرید اسناد: مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال واریزی به شماره حساب ۵۵۴۸۲۵۲۱ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی ( همراه داشتن اصل فیش واریزی الزامی‌است) مبلغ فوق قابل برگشت نمی‌باشد.

محل و مهلت ارائه پیشنهادهای شرکت در مناقصه عمومی ۰۱/۰۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در محل شرکت به آدرس: تهران- خیابان ولیعصر (عج)- خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۳۶- طبقه چهارم- واحد بازرگانی خواهد بود.

در صورت داشتن هرگونه سوال با تلفن ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ داخلی ۱۲۹ و ۱۵۰ تماس حاصل فرمائید.