آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۲

مناقصه

عطف به آگهی مناقصه روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ روزنامه اطلاعات

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در راستای تامین تجهیزات پزشکی و اقلام موردنیاز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از تمامی افراد حقیقی و حقوقی ، دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی (حسب مورد ونیاز) جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۲ دعوت به عمل می آورد.

شرایط متقاضی : افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی در صورت نیاز

تاریخ توزیع اسناد : اسناد مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۲ از تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷ لغایت ۹۹/۰۸/۰۳ در ساعت اداری ۸-۱۴ با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به همراه اصل و تصویر کارت شناسائی ، قابل توزیع می باشد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : صرفاً به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه  و  قابل تمدید می باشد.

هزینه خرید اسناد : مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰  ریال واریزی به حساب شماره ۵۵۴۸۲۵۲۱ بانک رفاه کارگران شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ( همراه داشتن اصل و کپی فیش الزامی است ) مبلغ فوق قابل برگشت نمی باشد .

 محل و مهلت ارائه پیشنهادهای شرکت در مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۲ از تاریخ ۹۹/۰۸/۰۳ تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ در محل شرکت به آدرس زیر است .

 آدرس شرکت : تهران – خیابان ولیعصر ( عج) – خیابان شهید بابک بهرامی – پلاک ۳۶ – طبقه  همکف واحد پشتیبانی

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره های ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ و ۸۸۸۷۳۵۶۴ داخلی ۱۵۰  و شماره تلفن همراه  ۰۹۱۲۵۰۶۶۷۹۷ آقای سمیعی تماس حاصل نمائید.

جهت اطلاع از لیست تجهیزات موردنیاز و مبلغ ضمانت نامه به سایت شرکت به آدرس www.teicco.ir مراجعه نمایید.

بدیهی است جهت دریافت پاکت ها و اسناد مناقصه، ارائه فیش واریز به همراه معرفی نامه الزامیست.