آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۱

مناقصه

مناقصه گزار : شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
موضوع :

مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۱ : خرید تجهیزات پزشکی شامل ( دو دستگاه آمبولانس با مشخصات پیوست و یک دستگاه اتوآنالایزر ) مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه .

شرایط متقاضی : افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی

تاریخ توزیع اسناد : مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۱ از تاریخ ۰۵/۱۱/ ۹۹ لغایت ۱۴ /۰۵/ ۹۹ در ساعت اداری ۱۴-۸ با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به همراه اصل و تصویر کارت شناسائی ، قابل توزیع می باشد .

محل توزیع اسناد : تهران خیابان ولیعصر (عج) خیابان شهید بابک بهرامی پلاک ۶۳ طبقه چهارم واحد بازرگانی (سرکار خانم صورت)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : صرفا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید

هزینه خرید اسناد : مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال واریزی به حساب شماره ۵۵۴۸۲۵۲۱ بانک رفاه کارگران شعبه ظفر

کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ( همراه داشتن اصل و کپی فیش الزامی است ) مبلغ فوق قابل برگشت نمی باشد .

 

محل و مهلت ارائه پیشنهادهای شرکت در مناقصه عمومی شماره ۹۹/۰۱ از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۴ تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۵/۲۵ در محل شرکت به آدرس فوق است .

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره های ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ و ۸۸۸۷۳۵۶۴ داخلی ۱۵۰ و ۱۶۶ تماس حاصل نمائید .