آگهی تجدید مناقصه عمو‌‌می‌ شماره ۱۴۰۱/۰۲

مناقصه

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی در راستای تأمین تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد تجدید مناقصه از تما‌‌می‌افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ( حسب مورد و نیاز ) بابت تکمیل برخی از ردیف هایی که به حد نصاب لازم نرسیده اند ،جهت شرکت در تجدیدمناقصه عمو‌‌می ‌شماره ۱۴۰۱/۰۲ دعوت به عمل می‌‌‌آورد.

شرایط متقاضی: افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی در صورت نیاز.

تاریخ توزیع اسناد: اسنادتجدید مناقصه عمو‌‌می‌شماره ۱۴۰۱/۰۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در ساعات اداری ۱۴-۸ با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل  و تصویر فیش واریزی و کارت شناسایی‌‌‌‌،  قابل توزیع می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت درتجدید مناقصه: صرفاً به صورت واریز به حساب معرفی شده در اسناد تجدید مناقصه‌‌‌‌،  چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه آینده‌‌.

هزینه خرید اسناد: مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریزی به حساب شماره ۵۵۴۸۲۵۲۱ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی (همراه داشتن اصل و کپی فیش واریزی الزا‌‌می‌است) مبلغ فوق قابل برگشت نمی‌باشد.

محل و مهلت ارائه پیشنهادهای شرکت در تجدید مناقصه عمو‌‌می‌شماره ۱۴۰۱/۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ در محل شرکت به آدرس: تهرانخیابان ولیعصر(عج)-خیابان شهید بابک بهرامی-پلاک ۳۶-طبقه چهارم-واحد بازرگانی خواهد بود.

درصورت داشتن هرگونه سؤال با تلفن ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ داخلی ۴۰۵ و ۴۰۷ تماس حاصل فرمائید.

جهت اطلاع از لیست تجهیزات مورد نیاز و مبلغ ضمانت‌نامه به سایت شرکت به آدرس www.teicco.ir   مراجعه نمایید.

 

لینک دریافت اسناد تجدید مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۰۲