تدوین سند برنامه ریزی راهبردی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی (شبتا)

در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، همواره محیط، با تلاطم و عدم اطمینان بسیاری مواجه است و رقابت شــــدت زیادی پیدا کرده است
سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت، تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص نماید. در این راستا به گزارش روابط عمومی شبتا، این شرکت به جهت بازنگری در چشم انداز و تعیین ماموریت های خود، طی تفاهم نامه ای با دانشگاه علامه طباطبایی و بهره گیری از حضور متخصصین، نسبت به تدوین سند برنامه ریزی راهبردی شبتا اقدام نموده است.