چهارمین کنگره طب نظامی آسیا پاسفیک در تاریخ 20 مهر ماه با میزبانی ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقاء سطح فعالیت های علمی پزشکی-نظامی و پیوند میان نیروهای پزشکی نظامی کشورهای منطقه آسیا - پاسفیک آغاز به کار نمود.
در این رخداد بین المللی شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی(شبتا) با هدف حمایت از تولیدات داخلی و فراهم آوردن شرایط حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها جهت تسهیل فرآیند تجاری سازی تولیدات داخل، حامی برگزاری این گردهمایی علمی و حرفه ای و نمایشگاه جانبی این کنگره گردید که بنا به همراستایی بیشتر رسالت معاونت علم و فناوری و همکاری های دوجانبه شبتا و ستاد توسعه زیست فناوری، شبتا با انجام تمامی حمایت های اعلامی خود از شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه جانبی کنگره ، حضور "صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری" را جایگزین خود در نمایشگاه اعلام نمود.

 

abtincontrol
aryanmehr
atp
denapuya
ehyadarman
kmt
nafasyarteb
parsainteb
partonegar
salamatbarekat
satraptebmed
taknokhavar