به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی (شبتا)، این شرکت در تاریخ 14 شهریور ماه میزبان حضور برخی از معاونین و مدیران ارشد بهداشت، امداد و درمان (بهداد) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) بود. در این نشست جناب آقای دکتر سردار سعید موذن، جانشین معاونت بهداشت، امداد و درمان (بهداد) ناجا؛

آقای دکتر نومیری، جانشین مدیر کل دارو و تجهیزات (بهداد) ناجا؛ آقای دکتر محمدی رییس سازمان پژوهش (بهداد) ناجا حضور یافتند. حمایت از تولید تجهیزات درمانی و پزشکی و کالاهای مصرفی مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی و روش های مشارکت شرکت بازرگانی بین المللی تا مین اجتماعی و مجموعه توانمند معاونت بهداشت ، امداد و درمان ناجا از مهمترین محورهای مذاکره دو طرف در این جلسه بود. بهره گیری از نیروهای متخصص دو مجموعه در راستای هم افزایی بمنظور همکاری و مشارکت در حوزه های تجهیز و تامین یکی از اولویت های این همکاری دو جانبه خواهد بود. در این نشسن توافق گردید تا ضمن مشارکت و حضور شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی آسیا پاسفیک طب نظامی از حضور شرکت های دانش بنیان فعال در تولید تجهیزات پزشکی حمایت لازم از سوی طرفین صورت گیرد. همکاری و مشارکت بخش های مختلف حوزه درمان و بهداشت میتواند در راستای خودکفایی و عبور از بحران های تامین کالا و تجهیزات از کشورهای خارجی موثر واقع شود.
تشکیل کمیته همکاری مشترک با محوریت برگزاری کنگره بین المللی آسیا - پاسیفیک طب نظامی و مشارکت در طرح های تامین و تجهیز مراکز درمانی از جمله توافقات این نشست بوده است.

 

 

نشست مشترک شبتا و بهداد ن...
نشست مشترک شبتا و بهداد ن...
نشست مشترک شبتا و بهداد ن...
نشست مشترک شبتا و بهداد ن...
نشست مشترک شبتا و بهداد ن...