درمانگاه  تخصصی شهدای پیشوای ورامین در شهرستان پیشوا با بیش از 5 هزار بیمه شده ی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با زیر بنای 3195 متر مربع در3 طبقه تجهیز و در روز دوشنبه مورخ 5 شهریور ماه 97 با حضور آقایان مهندس مقیمی، استاندار تهران؛ دکتر درخشان، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و جمعی از مسئولین راه اندازی گردید که تجهیز، نصب و راه اندازی این درمانگاه توسط تیم فنی و تخصصی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی (شبتا) صورت پذیرفته است. 

 

شناسنامه درمانگاه تخصصی پ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13